คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ขอแสดงความชื่นชมยินดี และมีความภาคภูมิใจ ในความสำเร็จของนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ทีมหุ่นยนต์สนุ๊กเกอร์ "เอราวัณ"
ประกอบไปด้วย นายนัฐพงศ์  บรรณารักษ์ , นายอรรถพล  กัลยาบาล , นายอนุรัตน์  จันลา , นายสนธยา  ศรีอาสนา และ นายญาณวุติ  สังโนชัง
ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท "การแข่งขันหุ่นยนต์ TPA PLC Competition ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557"
นำชื่อเสียงและความภาคภูมิใจ มาสู่คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี


มหาวิทยาลัยแทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เลขที่ 199 หมู่ 3 ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 โทร. 042 772 391 Fax 042 772 392

หมายเหตุ : เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีที่สุดใน Internet Explorer(IE) 7 ขึ้นไป และการแสดงผลหน้าจอที่ความละเอียด 1024x768 พิกเซล ขั้นไป
Thang language English language