เกี่ยวกับคณะ
  หน่วยงานภายใน/สาขาวิชา
  ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง
  ดาวน์โหลดเอกสารด่วน
  ผลงานวิชาการ/ผลงาน KM
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
  ระบบสารสนเทศและบริการ
  บริการสำหรับนักศึกษา
  เครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ
  บริการงานวิจัยและค้นคว้า
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  166
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,205
 เยี่ยมชมปีนี้ :  81,786
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  193,396
 IP :  54.87.109.201
 เริ่มนับวันที่  1 มิถุนายน 2554
 
  กระบวนการสหกิจศึกษา ของมทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร
  หมวด  ข่าวสหกิจศึกษาและการฝึกงาน   วันที่  01-07-2554
- กระบวนการสหกิจศึกษา ของมทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

    ประกาศโดย :       ตำแหน่ง :
    หน่วยงาน :       สังกัด :
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวสหกิจศึกษาและการฝึกงาน
  ดาวนโหลด แบบรายงานการฝึกงานของนักศึกษาฝึกงาน ภาคฤดูร้อน 
  ข้อแตกต่างระหว่างฝึกงานกับสหกิจศึกษา 
  รูปเล่ม(อัพเดทใหม่)ตัวอย่างการเขียนรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
  สหกิจศึกษา คืออะไร 
  คู่มือมาตรฐานสหกิจศึกษาและการประกันคุณภาพสหกิจศึกษา 
   

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 
© 2011 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเตสกลนคร
199 หมู่ 3 ถ.พังโคน - วาริชภูมิ อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 Tel.042772391 Fax.042772392