เกี่ยวกับคณะ
  หน่วยงานภายใน/สาขาวิชา
  ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง
  ดาวน์โหลดเอกสารด่วน
  ผลงานวิชาการ/ผลงาน KM
  ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการ
  ระบบสารสนเทศและบริการ
  บริการสำหรับนักศึกษา
  บริการงานวิจัยและค้นคว้า
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  130
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  5,725
 เยี่ยมชมปีนี้ :  90,555
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  202,165
 IP :  54.87.89.176
 เริ่มนับวันที่  1 มิถุนายน 2554
 
  กระบวนการสหกิจศึกษา ของมทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร
  หมวด  ข่าวสหกิจศึกษาและการฝึกงาน   วันที่  01-07-2554
- กระบวนการสหกิจศึกษา ของมทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

    ประกาศโดย : นางสาวเยาวภา ภารสำเร็จ       ตำแหน่ง : ผู้ดูแลระบบ       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป      
  สังกัด : คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี       โทรศัพท์ : คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี       E-mail : hangjai_bee@hotmail.com
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวสหกิจศึกษาและการฝึกงาน
  ดาวนโหลด แบบรายงานการฝึกงานของนักศึกษาฝึกงาน ภาคฤดูร้อน 
  ข้อแตกต่างระหว่างฝึกงานกับสหกิจศึกษา 
  รูปเล่ม(อัพเดทใหม่)ตัวอย่างการเขียนรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
  สหกิจศึกษา คืออะไร 
  คู่มือมาตรฐานสหกิจศึกษาและการประกันคุณภาพสหกิจศึกษา 
   

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 
© 2011 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเตสกลนคร
199 หมู่ 3 ถ.พังโคน - วาริชภูมิ อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 Tel.042772391 Fax.042772392